Key / Ohio, 2015

Abstract Concrete Seascape Lake Erie Ohio

Abstract Concrete Seascape Lake Erie Ohio